Szewczuk, K. (2017) „Wstęp”, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 12(2(44), s. 7-8. Dostępne na: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/838 (Udostępniono: 1kwiecień2023).