Wojciechowska, K. (2017) „Żywotność rekonstrukcji elementów folkloru Kaszub w edukacji wczesnoszkolnej”, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 12(2(44), s. 25-42. doi: 10.14632/eetp.2017.12.44.25.