Smoter, B. i Smoter, K. (2017) „(Nie)możliwości kształtowania kompetencji międzykulturowych u uczniów edukacji wczesnoszkolnej – w poszukiwaniu rozwiązań praktycznych”, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 12(2(44), s. 43-57. doi: 10.14632/eetp.2017.12.44.43.