Kamińska, A. (2017) „Integracja języka obcego w ramach wczesnej edukacji w Polsce na podstawie własnych badań”, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 12(2(44), s. 73-85. doi: 10.14632/eetp.2017.12.44.73.