Konderak, T. (2017) „Le facteur n’est pas passé – francuski dla przedszkolaków. Propozycje gier, zabaw i zadań językowych”, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 12(2(44), s. 87-94. Dostępne na: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/845 (Udostępniono: 30maj2023).