Grzemna, K. i Żernik, K. (2017) „Twórczość pedagogiczna nauczycieli jako wyzwanie cywilizacyjne XXI wieku. Recenzja książki: Marzenna Magda-Adamowicz, Twórczość pedagogiczna nauczycieli w kontekście systemowym. Źródła, koncepcja i identyfikacje, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.”, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 12(2(44), s. 97-103. Dostępne na: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/846 (Udostępniono: 2czerwiec2023).