Królikowska, A. (2017) „Muzeum jako miejsce – przestrzeń edukacji Recenzja książki: Renata Pater, Edukacja muzealna – muzea dla dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ss. 228.”, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 12(2(44), s. 105-108. Dostępne na: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/847 (Udostępniono: 2czerwiec2023).