Surma, B. (2017) „Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum Naukowo-Metodycznego «Innowacje w edukacji». UMSC Lublin, 22–23 maja 2017 r.”, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 12(2(44), s. 117-119. Dostępne na: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/849 (Udostępniono: 30maj2023).