[1]
A. Chałupczak, A. Duplaga, E. Dziechciowska, M. Grątkowski, i J. Krawiec, „Wolność oczami dziecka – poznawcza reprezentacja wolności w średnim i późnym dzieciństwie”, EETP, t. 13, nr 1(47), s. 183-207, cze. 2018.