[1]
A. M. Kochanowicz, „Eye-tracking w diagnozie, terapii i edukacji dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną. Zarys problematyki”, EETP, t. 14, nr 4(54), s. 109-119, sty. 2020.