[1]
D. Zdybel, I. Pulak, Y. Crotty, M. T. Fuertes, i M. Cinque, „Rozwijanie umiejętności STEM w przedszkolu. Możliwości i wyzwania z perspektywy przyszłych nauczycieli”, EETP, t. 14, nr 4(54), s. 71-94, sty. 2020.