[1]
I. Rostek, „Narracje w edukacji STEM”, EETP, t. 14, nr 4(54), s. 39-48, sty. 2020.