[1]
E. Kochanowska, „(Nie)obecność partnerstwa poznawczego w edukacji wczesnoszkolnej. Komunikat z badań”, EETP, t. 16, nr 3(61), s. 87-102, lip. 2021.