[1]
M. Szczotka, „Gotowość szkolna dzieci 6-letnich w zakresie przygotowania do nauki pisania i czytania z wykorzystaniem programu rozwijającego percepcję wzrokową «Wzory i obrazki» M. Frostig i D. Horne’a – studium przypadku”, EETP, t. 16, nr 5 (63), s. 147-165, lis. 2021.