[1]
K. Szewczuk, „Zaangażowanie studentów kierunków nauczycielskich w edukację STE(A)M – przykłady dobrych praktyk”, EETP, t. 16, nr 5 (63), s. 37-51, lis. 2021.