[1]
A. Kanik, „Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych w procesie edukacji formalnej i nieformalnej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”, EETP, t. 17, nr 2(65), s. 107-135, cze. 2022.