[1]
W. Szulakiewicz, „Nauczyciel i wychowanie do wartości. Idee księdza Karola Mazurkiewicza”, EETP, t. 17, nr 4(67), s. 53-65, grudz. 2022.