[1]
A. A. Ungeheuer-Gołąb, „Kim naprawdę chciałby być człowiek…? – o wartościach lektury Asiunia autorstwa Joanny Papuzińskiej ”, EETP, t. 17, nr 4(67), s. 141-155, grudz. 2022.