[1]
J. Juszczyk-Rygałło, „Indywidualizacja wartościowania jako proces kształtujący dojrzałość osobową dziecka”, EETP, t. 17, nr 4(67), s. 37-51, grudz. 2022.