[1]
M. Dacka, „Rola inteligencji moralnej w wychowaniu do wartości moralnych”, EETP, t. 17, nr 4(67), s. 19-36, grudz. 2022.