[1]
B. Smoter i K. Smoter, „(Nie)możliwości kształtowania kompetencji międzykulturowych u uczniów edukacji wczesnoszkolnej – w poszukiwaniu rozwiązań praktycznych”, EETP, t. 12, nr 2(44), s. 43-57, lip. 2017.