[1]
B. Surma, „Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum Naukowo-Metodycznego «Innowacje w edukacji». UMSC Lublin, 22–23 maja 2017 r.”, EETP, t. 12, nr 2(44), s. 117-119, lip. 2017.