Chałupczak, A., A. Duplaga, E. Dziechciowska, M. Grątkowski, i J. Krawiec. „Wolność Oczami Dziecka – Poznawcza Reprezentacja wolności W średnim I późnym dzieciństwie”. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, T. 13, nr 1(47), czerwiec 2018, s. 183-07, doi:10.35765/eetp.2016.1347.09.