Kochanowicz, A. M. „Eye-Tracking W Diagnozie, Terapii I Edukacji Dzieci Z niepełnosprawnością sprzężoną. Zarys Problematyki”. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, T. 14, nr 4(54), styczeń 2020, s. 109-1, doi:10.35765/eetp.2019.1454.08.