Samborska, I. „Edukacja STEM a aktywność Poznawcza Dziecka W Wieku Przedszkolnym”. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, T. 14, nr 4(54), styczeń 2020, s. 49-59, doi:10.35765/eetp.2019.1454.04.