Zdybel, D., I. Pulak, Y. Crotty, M. T. Fuertes, i M. Cinque. „Rozwijanie umiejętności STEM W Przedszkolu. Możliwości I Wyzwania Z Perspektywy przyszłych Nauczycieli”. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, T. 14, nr 4(54), styczeń 2020, s. 71-94, doi:10.35765/eetp.2019.1454.06.