Surma, B. „Introduction”. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, T. 14, nr 4(54), styczeń 2020, s. 5-6, https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/1407.