Rostek, I. „Narracje W Edukacji STEM”. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, T. 14, nr 4(54), styczeń 2020, s. 39-48, doi:10.35765/eetp.2019.1454.03.