Jakubowski, R., i M. Piotrowski. „W Poszukiwaniu Uwarunkowań trwałego Wprowadzenia STEM/STEAM W Polskich szkołach”. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, T. 14, nr 4(54), styczeń 2020, s. 25-37, doi:10.35765/eetp.2019.1454.02.