Surma, B., N. Rosati, S. Menon, M. T. Fuertes, M. Farren, i F. Maguire. „Kitchen Lab for Kids. Program kształtowania umiejętności STEM W Przedszkolu”. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, T. 14, nr 4(54), styczeń 2020, s. 61-70, doi:10.35765/eetp.2019.1454.05.