Kamyk-Wawryszuk, A. „Niepełnosprawność Rzadka Jako Kategoria Nieobecna W kształceniu Nauczycieli Przedszkola I Edukacji Wczesnoszkolnej”. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, T. 16, nr 2(60), czerwiec 2021, s. 51-64, doi:10.35765/eetp.2021.1660.04.