Ungeheuer-Gołąb, A. „Wprowadzenie”. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, T. 16, nr 1(59), marzec 2021, s. 5-7, https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/1718.