Szczotka, M. „Gotowość Szkolna Dzieci 6-Letnich W Zakresie Przygotowania Do Nauki Pisania I Czytania Z Wykorzystaniem Programu rozwijającego Percepcję Wzrokową «Wzory I obrazki» M. Frostig I D. Horne’a – Studium Przypadku”. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, T. 16, nr 5 (63), listopad 2021, s. 147-65, doi:10.35765/eetp.2021.1663.11.