Lisowska, K. „Niestandardowe działania Nauczycieli Nauczania początkowego I Wychowania Przedszkolnego. Edukacja Regionalna W Czasie Pandemii”. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, T. 17, nr 1(64), marzec 2022, s. 53-65, doi:10.35765/eetp.2022.1764.04.