Szczotka, M., i K. Szewczuk. „Wprowadzenie”. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, T. 17, nr 2(65), czerwiec 2022, s. 5-6, https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/2272.