Ungeheuer-Gołąb, A. A. „Kim Naprawdę chciałby Być człowiek…? – O wartościach Lektury Asiunia Autorstwa Joanny Papuzińskiej ”. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, T. 17, nr 4(67), grudzień 2022, s. 141-55, doi:10.35765/eetp.2022.1767.10.