Gola, B. „Wychowanie Do wartości Ekologicznych. Którędy Do Budowania więzi Dzieci Z przyrodą?”. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, T. 17, nr 4(67), grudzień 2022, s. 95-107, doi:10.35765/eetp.2022.1767.07.