Juszczyk-Rygałło, J. „Indywidualizacja wartościowania Jako Proces kształtujący dojrzałość Osobową Dziecka”. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, T. 17, nr 4(67), grudzień 2022, s. 37-51, doi:10.35765/eetp.2022.1767.03.