Dacka, M. „Rola Inteligencji Moralnej W Wychowaniu Do wartości Moralnych”. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, T. 17, nr 4(67), grudzień 2022, s. 19-36, doi:10.35765/eetp.2022.1767.02.