Ciechowska, M., i M. Szymańska. „Wstęp”. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, T. 11, nr 2(40), lipiec 2016, s. 7-10, https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/641.