Surma, B. „Wstęp”. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, T. 12, nr 1(43), kwiecień 2017, s. 7-8, https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/815.