Wojciechowska, K. „Żywotność Rekonstrukcji elementów Folkloru Kaszub W Edukacji Wczesnoszkolnej”. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, T. 12, nr 2(44), lipiec 2017, s. 25-42, doi:10.14632/eetp.2017.12.44.25.