Smoter, B., i K. Smoter. „(Nie)możliwości kształtowania Kompetencji międzykulturowych U uczniów Edukacji Wczesnoszkolnej – W Poszukiwaniu rozwiązań Praktycznych”. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, T. 12, nr 2(44), lipiec 2017, s. 43-57, doi:10.14632/eetp.2017.12.44.43.