Królikowska, A. „Muzeum Jako Miejsce – Przestrzeń Edukacji Recenzja książki: Renata Pater, Edukacja Muzealna – Muzea Dla Dzieci I młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, Ss. 228.”. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, T. 12, nr 2(44), lipiec 2017, s. 105-8, https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/847.