Surma, B. „Sprawozdanie Z Międzynarodowego Sympozjum Naukowo-Metodycznego «Innowacje W edukacji». UMSC Lublin, 22–23 Maja 2017 R.”. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, T. 12, nr 2(44), lipiec 2017, s. 117-9, https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/849.