Szewczuk, K. „Wstęp”. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, T. 9, nr 34/4, maj 2016, s. 7-9, https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/89.