Chałupczak, Anna, Anita Duplaga, Ewelina Dziechciowska, Maciej Grątkowski, i Justyna Krawiec. „Wolność Oczami Dziecka – Poznawcza Reprezentacja wolności W średnim I późnym dzieciństwie”. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 13, no. 1(47) (czerwiec 3, 2018): 183-207. Udostępniono czerwiec 24, 2024. https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/1092.