Kochanowicz, Aneta Maria. „Eye-Tracking W Diagnozie, Terapii I Edukacji Dzieci Z niepełnosprawnością sprzężoną. Zarys Problematyki”. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 14, no. 4(54) (styczeń 29, 2020): 109-119. Udostępniono kwiecień 16, 2021. https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/1358.