Zdybel, Dorota, Irena Pulak, Yvonne Crotty, Maria Teresa Fuertes, i Maria Cinque. „Rozwijanie umiejętności STEM W Przedszkolu. Możliwości I Wyzwania Z Perspektywy przyszłych Nauczycieli”. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 14, no. 4(54) (styczeń 29, 2020): 71-94. Udostępniono sierpień 15, 2020. https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/1363.