Kamyk-Wawryszuk, Agnieszka. „Niepełnosprawność Rzadka Jako Kategoria Nieobecna W kształceniu Nauczycieli Przedszkola I Edukacji Wczesnoszkolnej”. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 16, no. 2(60) (czerwiec 30, 2021): 51-64. Udostępniono grudzień 3, 2021. https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/1677.